COA, IOM en UAF
slaan de handen ineen

Het project VOORwerk is een samenwerkingsproject van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, de Internationale Organisatie voor Migratie IOM, en de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Het driejarige project dat deze maand eindigt, is gericht op vluchtelingen met een verblijfsvergunning in de COA-opvang. Het is mogelijk gemaakt door een subsidie van AMIF, het Europese Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie.

Het project bereidt deelnemers al in een vroeg stadium van hun verblijf in Nederland voor op deelname op de arbeidsmarkt. Dit doet VOORwerk door de focus te leggen op ‘soft skills’; sociale en communicatieve vaardigheden die je nodig hebt om een baan te vinden en te behouden. Hoe werk je goed samen met je collega’s, je werkgever en je klanten?

Bij VOORwerk draait het om de persoon van de vluchteling zelf, in relatie tot diens (arbeids)omgeving. Welke vaardigheden breng je mee uit je eigen land, en hoe kun je die hier gebruiken? Hoe uit je onderliggende waarden zoals ‘respect voor elkaar’ op een passende wijze? Welke vaardigheden wil je nog oefenen en versterken? En welke stappen ga je zetten om straks aan het werk te kunnen? VOORwerk streeft er naar vluchtelingen toe te rusten met de kennis en vaardigheden die zij nodig hebben om straks succesvol aan het werk te gaan.

VOORwerk in de Toekomst

Dankzij een nieuwe subsidie-toekenning, kan de VOORwerk-training na november 2018 nog 2 jaar aangeboden worden binnen de azc’s, en mogelijk ook aan statushouders in de gemeente.

Wat heeft VOORwerk te bieden?

VOORwerk bestaat uit een driedaagse interactieve training gericht op soft skills, een individueel begeleidingstraject, en de mogelijkheid om met de werkvloer in aanraking te komen via stages en vrijwilligerswerk. Via excursies en het uitnodigen van gastsprekers in de training vindt een verdere verbinding plaats met de wereld buiten de COA-opvang. Daarnaast biedt VOORwerk een website met informatie over werk en studeren in Nederland.

“Vergunning-
houders kunnen in de COA-opvang al soft skills ontwikkelen die nodig zijn om op de Nederlandse arbeidsmarkt te slagen.”

Voorwerk-trainer

Het VOORwerkaanbod is in de afgelopen jaren meermaals aangescherpt en uitgebreid. Er bestaat een compacte versie van de training, een training specifiek voor laaggeletterden en een individuele begeleidingsmethodiek voor begeleiding op soft skills.

“Met de VOORwerk training krijg je veel meer kans om een baan te kunnen vinden.”

VOORwerk - deelnemer

Samenwerkingen en netwerk opbouw

Gedurende de looptijd van het project is de samenwerking met Pharos – Aan de slag verstevigd. Op veel VOORwerk-locaties is ook Aan de Slag actief. De kortdurende vrijwilligersklussen van Aan de Slag boden VOORwerk-deelnemers een laagdrempelige eerste stap in het doen van vrijwilligerswerk.

In Utrecht wordt de samenwerking met New Dutch Connections verder vormgegeven. De trajecten die New Dutch Connections aanbiedt aan jonge vluchtelingen om zich te oriënteren op hun toekomst en werken in Nederland vormen een zinvol vervolg op VOORwerk.

Om vluchtelingen met de ambitie om in Nederland (weer) ondernemer te worden een goede start te geven, ontwikkelt Delitelabs voor en met VOORwerk een eendaagse training gericht op de vaardigheden die je nodig hebt om succesvol te ondernemen.

De kracht van VOORwerk

Meer dan 3000 vluchtelingen deden al mee. Deelnemers vertellen dat de aangereikte kennis en ervaringen hen vertrouwen geven in de toekomst.

Naast vluchtelingen raakt het project ook andere belanghebbenden in het integratieproces. De samenwerking met werkgevers, uitzendbureaus, gemeenten en partnerorganisaties in de omgeving van deelnemende AZC’s is geïntensiveerd. Ook vanuit deze groepen klinkt een positief geluid over het effect van VOORwerk op deelnemers.


Meer weten over het effect van VOORwerk op deelnemers?

“We hebben kennis mogen maken met een stagiair die zich ontpopt heeft tot een zeer enthousiaste collega.”

VOORwerk - werkgever