Terugblik conferentie

“We weten dat harde vaardigheden heel belangrijk zijn zoals diploma's. Maar daarnaast heb je soft skills nodig als initiatief nemen of vragen stellen, feedback krijgen, feedback accepteren en feedback geven. Hoe kan je jezelf presenteren? Wij kennen deze dingen van onze landen. Maar hoe kan ik die dingen vertalen en in Nederland gebruiken?”

Met deze opmerking raakt Baraa (21 jaar, afkomstig uit Syrië), tijdens het panelgesprek op de VOORwerk eindconferentie aan de kern van VOORwerk. Het project focust immers op de vaardigheden die vluchtelingen meenemen uit het eigen land en het maken van de vertaalslag naar de context van werken in Nederland.


Eindconferentie

Om het einde van 3 jaar VOORwerk te markeren en om een impuls te geven aan het creëren van kansen voor vluchtelingen op de arbeidsmarkt, vond op 15 oktober de eindconferentie van VOORwerk plaats in het Akoesticum in Ede.


Op de conferentie zetten sommige aanwezige vluchtelingen een volgende stap richting de Nederlandse arbeidsmarkt. Onder de 175 aanwezigen aan de conferentie bevonden zich naast tientallen vluchtelingen ook werkgevers, vertegenwoordigers van gemeenten, overheden, en partnerorganisaties. Het programma was erop gericht om ontmoetingen te creëren tussen vluchtelingen en betrokken partijen; in workshops en op het podium.


Het panelgesprek belichtte het belang van soft skills en van samenwerking tussen partijen om de stap naar de arbeidsmarkt mogelijk te maken. Twee VOORwerk-deelnemers deelden hun ervaringen. Ook vertegenwoordigers van de partnerorganisaties COA, UAF en IOM, een ervaren VOORwerk-trainer en een werkgever leverden een bijdrage aan het gesprek. De zaal praatte mee en er werd nadrukkelijk de oproep gedaan om nauwer samen te werken.


In verschillende workshops konden de deelnemers vervolgens hun kennis en vaardigheden vergroten en elkaar ontmoeten. VOORwerk is blij met de inzet van de workshopgevers en in het bijzonder met de ‘werkgeverscaroussel’, waarin de aanwezige vluchtelingen persoonlijk kennis konden maken met werkgevers en bedrijven.


Uit de ontmoetingen op de conferentie zijn meerdere matches naar werk voortgekomen. Ook in de nasleep van de conferentie wordt VOORwerk benaderd door werkgevers die enthousiast zijn geworden over het in dienst nemen van vluchtelingen en via VOORwerk en in contact willen komen met hun toekomstige werknemers.

We kijken terug op een geslaagde conferentie en danken alle aanwezigen voor hun betrokkenheid, enthousiasme en inzet.

Panelleden Baraa Udwan, Gehdam Germay Beyne, VOORwerk trainer Lourd Makdessemossa, aspergeteler Gerrit Slaghekke, waarnemend bestuursvoorzitter COA Janet Helder, UAF directeur Mardjan Seighali en Teamleider Migrantentraining, Hervestiging en Integratie IOM Nina Staal. Het gesprek werd geleid door dagvoorzitter Guity Mohebbi