De kracht van VOORwerk

Wat vonden de deelnemers van VOORwerk?

In de laatste projectfase spraken we met een aantal deelnemers over hun ervaringen met VOORwerk. Voor de meeste geïnterviewde deelnemers heeft VOORwerk veel meerwaarde. Een vaak gebruikt woord om het effect van de training te omschrijven is “hoop”. Deelnemers hebben het gevoel dat het mogelijk is een baan te vinden en te integreren. De training geeft hen meer vertrouwen in eigen kunnen. Daarnaast geeft de training hen een raamwerk van concrete vervolgstappen en een beter beeld van de Nederlandse arbeidsmarkt. Een deelnemer omschrijft de training als een “fundament voor nieuwkomers, dat bijdraagt aan de algehele integratie.” Een tweede deelnemer noemt het “de beste manier om kennis te maken met een nieuwe omgeving”.

“Those that found paid work or an internship expressed they believed it was the result of their participation in the VOORwerk training.”

Studente Universiteit Tilburg in onderzoeksrapport

Positieve impact sterk op de korte termijn

De positieve impact van VOORwerk is het grootste op de korte termijn. Het feit dat een groot deel van de deelnemers na deelname nog een periode in de AZC’s verblijft, weerhoudt hen soms van het ondernemen van concrete stappen. De deelnemers die al snel na deelname naar de gemeente verhuizen, benutten het geleerde vaak direct en brengen het in praktijk.

Over het onderzoek

In 2018 hebben twee studenten van de Universiteit van Tilburg het effect van VOORwerk onderzocht op deelnemers aan VOORwerk. Het eerste onderzoek richtte zich op de impact op de deelnemers zelf, het tweede op een eventuele impact op de arbeidsparticipatie van deelnemers. De beide onderzoeken waren kwalitatief, via interviews met een beperkte groep deelnemers. De onderzoeken geven een beeld van de impact van VOORwerk en de uitdagingen en belemmeringen waar oud-deelnemers tegenaan lopen.

Soft Skills

De meeste deelnemers kunnen de soft skills die ze al beheersten of tijdens de training hebben ontwikkeld, benoemen en ze kunnen er ook voorbeelden bij geven. Het geeft ze het gevoel dat hun levenservaring ook hier waarde heeft. Over de soft skills en de vaardigheden zegt een deelnemer: “Ik had al wat vaardigheden, maar dat wist ik zelf niet, dat heb ik ontdekt tijdens de training. Ik kon bijvoorbeeld al goed communiceren.”

Aanbevelingen

Voor veel deelnemers blijft taal de hoogste prioriteit. Soft skills trainingen zouden ook in een later stadium kunnen worden gegeven.

De vrijwillige stages mogen beter aansluiten bij de bestaande en geleerde skills van de deelnemers.

De training zou over een langere periode kunnen worden verspreid, zodat de informatie kan bezinken.