Colofon

Uitgave

Project VOORwerk


Teksten

(Eind- en beeld)redactie: Corine van Ek (unit Staf COA), Redactie: Sandra van Egmond (unit Staf COA), Isabel Timmers, Chantal Berkers (COA), Nina Staal (IOM), Marieke Both (UAF), Mette Buiting (IOM), Melvin Seinen (COA), Blan Jalouqua (IOM), Helen Zehaye (COA), Marian Lenshoek (IOM), Jasper Vink (UAF).

Fotografie

Soraya Ebrahimi (foto's conferentie), Rick Keus, Jan Scheerder, Inge van Mill (foto's azc's), Pieter Kolff, Valerie Kuypers (reportage Helen en Marianne).

Video's

project VOORwerk

Vormgeving

Oktober 2018

Met dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit digitale VOORwerk magazine.

Niet van alle foto’s zijn bronnen of publicatierechten achterhaald.


Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de redactie voor andere publicaties worden gebruikt. redactie@coa.nl